zh
7
描述
照片信息
評論 2
次查看 897
上传日期
2006-11-03 11:42:45
類別 街照片
无信息
EXIF
No EXIF
2006-11-04 08:11:52
:Tova Ron (1) בוקר טוב, שמחתי לתגובתך. תודה. בתחילה חשבתי להוריד את כל הצד הימני ולהשאיר את ה,כוסות' בלבד. במחשבה שניה אם הייתי עושה כך, הייתי מפסיד את ה'אצבע' המורה עליהם. הצעתך לוותר על הפינה התחתונה מצוינת. לא בטוח שהתיקון שאעשה בעזרת ps יעביר תמונה מושלמת.
0
翻译
回复
取消
2006-11-03 15:39:04
רעיון מחשמל, תרתי משמע אישית הייתי מוותרת על החלק הימני התחתון, אבל זו בחירה שלך כמובן טובה
0
翻译
回复
取消
展开
遊客 (897)